หน้าแรก > Package > วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน


การชำระเงิน

ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี บริษัท ออนไลน์ซอฟท์ คอมเทค จำกัด ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

ธนาคาร กสิกรไทย สาขาถนนรามคำแหง 53 บัญชีเลขที่ 980-2-06242-4

** หมายเหตุ : การชำระค่าบริการไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงิน หากมีค่าธรรมเนียมต่างๆ เกิดขึ้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมต่างๆ

หลังจากโอนเงิน
กรุณา Fax หลักฐานการโอนเงิน (Pay-in Slip) มาที่ คุณฐิติมา จันทร์ต๊ะ Fax : 08-1808-4257
พร้อมระบุชื่อผู้ติดต่อและเบอร์โทรศัพท์ เพื่อติดต่อกลับ หรือส่ง E-mail ใบ Pay-in Slip มาที่ tithima@prosoft.co.th
พร้อมทั้งเขียนรายละเอียดดังนี้
- ระบุชื่อบริษัทและที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
- ระบุชื่อผู้ติดต่อและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
แจ้งชำระเงิน

การหักภาษี ณ ที่จ่าย

ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 2% เป็นค่าบริการ
โดยออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายในนาม “ บริษัท ออนไลน์ซอฟท์ คอมเทค จำกัด ”
54/27 ซอยรามคำแหง 60/2 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105550000953
กรุณาส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาตามที่อยู่ ข้อมูลด้านล่างนี้
2571/1 ซอฟท์แวร์ รีสอร์ท ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
(ที่อยู่สำนักงานจัดทำบัญชีของบริษัทฯ)
ทางบริษัทฯจะจัดส่ง ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินหลังจากที่ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงแล้ว